Waarom een takkenril? In deze tijd van het jaar wordt er weer veel gesnoeid en gekapt in de tuin. Meestal wordt het snoeihout dan afgevoerd naar de stortplaats. Maar er zijn ook andere toepassingen voor het overtollige snoeihout die zeer veel voordelen hebben voor planten, dieren en onszelf.

Takkenril

 

Een goed alternatief voor het afvoeren van tuinafval, is de takken te gebruiken in een takkenril. Dit is een dubbele rij palen van ongeveer 2m die stevig in de grond staan. Hiervoor kunnen gesnoeide palen worden gebruikt maar piketpalen of schuttingpalen zullen langer mee gaan. Het is overigens eenvoudig de palen te vervangen als ze door zijn gerot. De tussenafstand tussen de rijen is 0,5 tot 1m, de onderlinge afstand in de rij is meestal 0,75 – 1 m. Wanner dee ruimte tussen deze 2 rijen wordt opgevuld met takken (groot en klein) dan ontstaat er een natuurlijke afsluiting (zie figuur).

Takkenril

De lengte van de ril is zelf te bepalen, gaande van 2m tot 10m of langer. Het hout verteert langzaam en de opgevulde ril zakt elk jaar aanzienlijk. De takkenril is jaarlijks van boven aan te vullen met vers snoeihout.
Breedte, lengte en hoogte van de ril kan het best worden aangepast aan de functie en de grootte van de tuin. De ril moet geen 2 m hoog worden maar hij moet wel een flink stuk opgevuld zijn. Indien u dus een kleine tuin heeft met weinig snoeihout, kunt u perfect een houtril maken van maar 0,5 m breed en 1 m hoog. De hoogte is ook afhankelijk van het doel: afsluiting, kleine barrière in de tuin, etc.

De voordelen

Er zijn vele voordelen aan een takkenril:
* Gemakkelijke manier om uw snoeihout te verwerken
* Natuurlijke afsluiting in de tuin of van de tuin
* Voor vogels en zoogdieren biedt een takkenril een goede nest-,  voedsel- en schuilgelegenheid
* Amfibieën en reptielen vinden er een plek om te overwinteren
* Ook paddenstoelen, varens en andere plantensoorten vinden er een uitstekend onderkomen.
* Zelfs enkele vlindersoorten zetten hun eitjes af op dood hout
* Heel veel insecten maken gebruik van de beschermde plekjes in de takkenril om te schuilen.
* Een takkenril zorgt een ecologische en visuele afwisseling in de tuin.

Vele verschillende bewoners

Na verloop van tijd zijn de volgende bewoners in een takkenril te verwachten: Vogels zoals winterkoning, roodborst en heggenmus maken nesten in een takkenril. Bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander gebruiken het onderste deel van een takkenril om te overwinteren. Bosspitsmuis, dwergspitsmuis, rosse woelmuis en andere wilde muizen die niet in huizen leven, gebruiken takkenrillen als verstopplek en om voedsel te zoeken. Wezel, hermelijn en bunzing komen naar takkenrillen om op muizen en kikkers te jagen.

 

Liever een stapelmuur bouwen? kijk dan hier.

Leave a Reply