Vleermuiskasten als mitigatie bij de baanverlenging van airport Eelde

Omdat er door de baanverlenging van airport Eelde een aantal verblijfplaatsen van vleermuizen in boomholtes verloren gaan, is CN Faunatechniek gevraagd om meer dan 30 vleermuiskasten op te hangen om het verlies van deze verblijfplaatsen te compenseren cq. mitigeren. Dit betrof de tweede fase. In de eerste fase is ook al een groot aantal vleermuiskasten geplaatst.

Een vleermuiskast kan niet zomaar een bestaande verblijfplaats vervangen. Maar als vleermuiskasten in ruime mate worden opgehangen en als vleermuiskasten worden opgehangen langs bestaande vliegroutes en aan bepaalde andere eisen voldoen, zijn vleermuiskasten als  mitigerende maatregel vaak wel toegestaan.

Verschillende types vleermuiskasten

Er zijn verschillende soorten vleermuiskasten gebruikt rondom airport Eelde. Naast de gewone vleermuiskasten van hout is ook een aantal vleermuiskasten van houtbeton opgehangen. Vleermuiskasten van houtbeton zijn duurzamer dan vleermuiskasten van hout en worden door iets andere soorten gebruikt. Verder is een aantal kraamkasten geplaatst. In het voorjaar betrekken de zwangere vrouwtjes binnen een populatie de zogenaamde kraamkolonies. De kraamvleermuiskasten zijn bedoeld om deze grote groepen vleermuizen vrouwtjes met hun jongen te huisvesten. In de de kraamkasten zijn verschillende ruimtes aanwezig die allemaal een andere temperatuur hebben, zodat de ideale temperatuur kan worden opgezocht. Als laatste is gebruik gemaakt overwinteringskasten. Deze vleermuiskasten zijn ook gemaakt van houtbeton en zijn geïsoleerd zodat ze geschikt zijn als overwinteringsplaats van bijvoorbeeld een kolonie Rosse vleermuizen.

Vleermuiskasten ophangen is precisiewerk

Je kunt een vleermuiskast niet zomaar aan een boom of een muur spijkeren, er moet op een groot aantal zaken worden gelet. In de eerste plaats moet duidelijk zijn voor welke vleermuissoort(en) de voorzieningen zijn bedoeld en of de kast aan een boom of aan een muur moet worden opgehangen. Iedere vleermuissoort stelt min of meer zijn eigen eisen aan een vleermuiskast en aan het materiaal waarvan het is gemaakt.

Vervolgens moet je je afvragen of de vleermuiskast überhaupt zal worden gevonden door vleermuizen. Daarom kunnen vleermuiskasten het beste worden opgehangen langs bestaande vliegroutes en jachtgebieden. Verder moet een vleermuiskast in de juiste positie ten opzichte van de zon worden geplaatst. Er moet een vrije aanvliegroute onder de vleermuiskast aanwezig zijn en de kast moet op tenminste 4 meter hoogte worden opgehangen. Vleermuiskasten worden beter gebruikt als ze in clusters worden opgehangen. Bij het ophangen van de kasten moet rekening worden gehouden met het groeien van de boom en de vegetatie rondom de boom.

De komende jaren zullen we het gebruik van de vleermuiskasten gaan monitoren.

Meer informatie over vleermuiskasten? Neem contact met ons op: 06-49876594

Vleermuiskasten ophangen is precisiewerk

http://www.creativenature.nl/vleermuiskasten-als-mitigatie-bij-de-baanverlenging-van-airport-eelde/

Leave a Reply