Grote bosmuis, Apodemus flavicollisGrote bosmuis, Apodemus flavicollis, yellow necked mouse

Uit recent onderzoek van Buro Bakker en de Zoogdiervereniging blijkt dat het verspreidingsgebied van de zeldzame Grote bosmuis veel groter is dan tot nog toe werd aangenomen. Vanaf Onstwedde tot aan Sellingen werden in de zomer van 2011 Grote bosmuizen gevangen. Dat betekent dat er ook beschermde Grote bosmuizen in de achtertuin van staatssecretaris Henk Bleker rond kunnen lopen 🙂

Copyright NDFF

Of het hier om een recente uitbreiding gaat of dat de soort eindelijk eens goed is onderzocht, is niet helemaal duidelijk. Het vermoeden bestaat wel dat de Grote bosmuis (net als in Twente) met een opmars vanuit Duitsland bezig is. En waarom Groningen nu ineens wel (weer) geschikt is voor de soort? Dat zal voorlopig wel gissen blijven…..

De nieuwe digitale zoogdieratlas voor Groningen is in de lucht: http://www.zoogdieratlas.nl/Provincies/Groningen/tabid/62/Default.aspx

Rosse woelmuis, Clethrionomys glareolus

Dit is een Rosse woelmuis overigens.

http://www.creativenature.nl/?p=341

Leave a Reply