In verband met de sloop van een school, waar een kraamkolonie van 40 Gewone dwergvleermuizen woont, is Creative Nature Solutions gevraagd om 2 grote vleermuiskasten op een paal te plaatsen als (tijdelijke) vervangende woonplaats voor deze vleermuizen. Hiervoor is een ontwerp toegepast dat in de Verenigde Staten veel wordt gebruikt: een vleermuiskast op paal.

In Europa en Nederland wordt dit type kasten nog niet veel gebruikt. De paalkasten worden nog op experimentele basis toegepast maar zouden een goede oplossing kunnen zijn voor een veel voorkomend probleem.  Vleermuiskasten voor kraamkolonies op een paal worden bij voorkeur als tijdelijke verblijfplaats ingezet om de periode tussen sloop en nieuwbouw te overbruggen. Als de nieuwbouw (met ingebouwde vleermuiskasten) is voltooid, kunnen de vleermuiskasten op paal als aanvulling blijven staan. De vleermuiskasten zijn gebouwd om tenminste 10 jaar mee te gaan.

Edit 28-08-2012: Inmiddels wordt een van de kasten bewoond door vijf vleermuizen. http://www.creativenature.nl/de-vleermuiskast-op-paal-heeft-bewoners/

Nursery bat house on a pole

Relating to the demolition of a school where a maternity colony of 40 pippistrelle bats was living, Creative Nature Solutions was asked to place 2 large nursery bat houses as a replacement habitat for these bats. A design was chosen which is widely used in the United States: a bat box on a pole.

In Europe and the Netherlands, this type of bat house is not commonly used. The bat houses will be used on an experimental basis but would be a good solution to a common problem. Bat houses on a pole are preferably used as a temporary residence but can, when properly used, funtion as permanent housing. The nursery houses are built to last at least 10 years.

One Response to “Kraamkolonie vleermuiskasten op paal”

Leave a Reply