Wie houdt er nou niet van vogels. Overal kom je die vrolijke fladderaars wel  tegen maar op de ene plek toch beduidend meer dan op de andere.  Hoe kan dat nou? Wat hebben vogels nou precies nodig om te kunnen broeden, eten en overwinteren?

Variatie

Vogels leven in een driedimensionale wereld en houden daarom van verschillen in hoogte.  Zorg voor hoge bomen, lagere struiken en grasveldjes. Bloeiende planten lokken insecten. Zorg voor klimplanten, schaduwplekken en zonnige plekken. Maak zoveel mogelijk variatie en maak het vooral niet te netjes allemaal!

Voedsel

Niet alle vogels eten hetzelfde voedsel. Lijsters houden van bessen, kersen en ander fruit.
Zaadeters eten graag de zaadjes van planten als klis, distels, kaardebollen en zonnebloemen of de zaden van bomen: elsen- en berkenzaadjes, beukennootjes en eikels.
Insecteneters en rupseneters kunt u lokken met bloeiende planten die insecten lokken en planten en struiken waarop rupsen leven.
Roofvogels en uilen zijn gek op muizen. Een tuin die aantrekkelijk is voor muizen wordt hiermee dus ook aantrekkelijk voor uilen en roofvogels.

Nestgelegenheid

De meeste vogels kunnen hun eigen nestplaatsen vinden. Dichte struiken en klimplanten zijn favoriet. Roodborstjes en winterkoninkjes broeden graag in stapels snoeihout en rommelige hoekjes. Er zijn ook vogels die in boomholtes broeden zoals Koolmees, Pimpelmees, Ringmus, Bonte vliegenvanger en Boomklever. Boomholtes zijn niet overal voorhanden. Daarom is het voor deze vogels heel nuttig om nestkastjes op te hangen.

In de winter is het zinvol om de vogels bij te voeren. Vooral vanaf februari is al het eten in de tuin echt op. Door de vogels dan bij te voeren zullen er meer de volgende lente halen.
Heeft u een kat? Bind hem dan een kattenbel om. Het is toch zonde dat er jaarlijks zoveel vogels door katten worden gepakt? Katten eten tenslotte toch liever kitkat.
En gebruik liever geen gif in uw tuin natuurlijk. Vogels eten de insecten en slakken op die gif binnen hebben gekregen. Uiteindelijk hoopt het zich op in de vogels waardoor ze verzwakt raken en uiteindelijk dood gaan.

Leave a Reply