Paddentrek

De paddentrek is weer volop op gang gekomen. Padden en andere amfibieën overwinteren op het land. Daarvoor kiezen ze vaak de wat hogere plekken met bomen. In het vroege voorjaar als het zonnetje weer gaat schijnen trekken padden, kikkers en salamanders er op uit om naar de voortplantingswateren te gaan, een sloot, een vijver of een ven. Dit fenomeen heet de amfibieëntrek of paddentrek. In het najaar is er ook een paddentrek de andere kant op. Deze golf gaat iets minder massaal en valt daardoor minder op. Als het nodig is kan de paddentrek afstanden tot wel 5 kilometer overbruggen, in de praktijk is het vaak stukken korter. In de meeste gevallen is de paddentrek niet veel verder dan enkele honderden meters.

Soms loopt er tussen de overwinteringsplaats en de sloot net een weg. Dat maakt de paddentrek tot een hachelijke onderneming. Op drukke nachten kunnen er dan honderden padden worden doodgereden. In steeds meer gemeenten worden daarom amfibieëntunnels aangelegd. Dit is een dure maar ook duurzame en goed werkende oplossing. Maar wat nou als er geen amfibieëntunnels zijn? In dat geval kan de paddentrek worden geholpen met een tijdelijk scherm. Langs het scherm zijn emmers ingegraven waar de amfibieën iedere nacht in vallen. ‘s Ochtends worden de padden en kikkers verzameld en naar een veilige plaats over gebracht.

Creative Nature plaatste dit scherm voor een onderzoek naar zeldzame Poelkikkers. Als bijvangst worden ook erg veel padden en salamanders gevangen.

Amfibieenscherm voor paddentrek

Leave a Reply